Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Tài liệu Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

HUY HIỆU, PHÙ HIỆU HQVNCHI. Hộ Tống Hạm (PC, patrol craft); PCE (patrol craft escort)
HQ 01-Chi Lăng
HQ 02-Vạn Kiếp
HQ 03-Ðống Đa I
HQ 04-Tụy Động
HQ 05-Tây Kết
HQ 06-Vân Đồn

HQ 07-Ðống Đa II

HQ 08-Chi Lăng II
HQ 09-Kỳ Hòa
HQ 10-Nhựt Tảo

HQ 11-Chí Linh
HQ 12-Ngọc Hồi

HQ 13-Hà Hồi
HQ 14-Vạn Kiếp

II. Trục Lôi Hạm YMS (Yard MineSweeper):
HQ.111-HÀM-TỬ
HQ112-CHƯƠNG-DƯƠNG
HQ.113- BẠCH-ÐẰNG
HQ.114-HÀM TỬ II
HQ.115 CHƯƠNG DƯƠNG II
HQ.116-BẠCH ĐẰNG II 

III. Trợ-chiến-hạm (LSSL, Landing Ship Support Large):
HQ.225-NỎ-THẦN(Nguyễn-Văn-Trụ)

HQ.226-LINH-KIẾM(Lê-Trọng-Ðàm)

HQ.227-LÊ-VĂN-BÌNH

HQ.228-ÐOÀN-NGỌC-TẢNG

HQ.229-LƯU-PHÚ-THỌ.
HQ.230-NGUYỄN-NGỌC-LONG
..
HQ.231-NGUYỄN-ÐỨC-BỔNG..
IV. Giang Pháo Hạm (LSIL, Landing Ship Infantry Large):
HQ.327-LONG-ÐAO

HQ.328-THẦN-TIỂN
HQ.329-THIÊN-KÍCH

HQ.330-LÔI-CÔNG
HQ.331-TẦM-SÉT.
V. Hải Vận Hạm [LSM, Landing Ship Medium):
HQ.400-HÁT-GIANG

HQ.401-HÀN-GIANG

HQ.402-LAM-GIANG
HQ.403-NINH-GIANG

HQ.404-HƯƠNG-GIANG
HQ.405-TIỀN-GIANG

HQ.406-HẬU-GIANG..
Hỏa Vận Hạm [YOG, Oiler):
HQ.470
HQ.471
HQ.472
HQ.473
HQ.475
01 Huấn Luyện Hạm AKL (Loại tàu vận-chuyễn):
HQ.451-QUÁ-GIANG
VI. Dương-vận-hạm (LST, Landing Ship Tank):
HQ.500-CAM-RANH

HQ.501-Ðà-NẲNG

HQ 502-THỊ-NẠI
HQ.503-VŨNG-TÀU

HQ.504-QUI-NHƠN

HQ.505-NHA-TRANG
HQ.800-MỸ-THO.
VII. Tuần-duyên-hạm (PGM,Patrol Gunboat):
HQ.600-PHÚ-DỰ.
HQ.601-TIÊN-MỚI.
HQ.602-MINH-HOA
.
HQ.603-KIẾN-VÀNG
.
HQ.604-KEO-NGỰA.
HQ.605-KIM-QUY.
HQ.606-MAY-RÚT.
HQ.607-NAM-DU.
HQ.608-HOA-LƯ
.
HQ.609-TÔ-YẾN.
HQ.610-ÐỊNH-HẢI.
HQ.611-TRƯỜNG-SA.
HQ.612-THÁI-BÌNH.
HQ.613-THỊ-TỨ.
HQ.614-SONG-TỬ.
HQ.615-TÂy-SA.
HQ.616-HOÀNG-SA.
HQ.617-PHÚ-QUÝ.
HQ.618-HÒN-TRỌC.
HQ.619-THỔ-CHÂU.
VIII. Cơ-xưởng-hạm là:
HQ.801-CẦN-THƠ
HQ.802-VĨNH-LONG.
IX. Khu Trục Hạm Tiền Thám (DER, Destroyer Radar Picket Escort):
HQ.1-TRẦN-HƯNG-ÐẠO


HQ.4-TRẦN-KHÁNH-DƯ

X. b]Tuần Dương Hạm
(WHEC, White High Endurance Cutter):
HQ.2-TRẦN-QUANG-KHẢI
HQ.3-TRẦN-NHẬT-DUẬT

HQ.5-TRẦN-BÌNH-TRỌNG
HQ.6-TRẦN-QUỐC-TOẢN
HQ.15-PHẠM-NGŨ-LÃO
HQ.16-LÝ-THƯỜNG-KIỆT
(Ảnh minh họa)
HQ.17-NGÔ-QUYỀN


XI. Chiến Đỉnh
Giang tốc đỉnh (PBR) Hình vẽ

Chiến thuyền Yabuta

Duyên tốc đỉnh PCF ferro-cement

Tiến phong đỉnh hay Thiết giáp đỉnh