Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Hinh ảnh Saigon trước 75

http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Ky-niem-30/4/chum-anh-sai-gon-xua-ky-3.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét