Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

QLVNCH: Phù Hiệu - Cấp Bực - Huy Chương

QLVNCH:

Phù Hiu - Cp Bc - Huy Chương

Nhu yếu phẫm cung cấp qua TC/CTCT dễ giúp gia dình Quân Nhân...

(Quý chiến hữu, thân hữu hãy duy trì tài liệu nầy dễ làm kỹ niệm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét